§1 - Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy [zwany dalej dalej „Sklepem”] prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu na podstawie niniejszego Regulaminu.
 2. Właścicielem Sklepu jest firma: S-Bike Agnieszka Bożek Jasienica 1272, 43-385 Jasienica, Polska NIP: 9372174304, REGON: 367794961 tel: 660 460 407, email: sklep@as-bike.pl
 3. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.
 4. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.
 5. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
 6. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.

§2 - Zamówienia

 1. Zamówienia można składać poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu.
 2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia emailem. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty.
 3. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, termin i sposób dostawy.
 4. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia Zamówienia przez Klienta poprzez kliknięcie w link Kupuję i płacę na stronie Kasa.

§3 - Płatności

 1. Klient ma do wyboru następujące formy płatności: płatność online oraz opłata za pobraniem.
 2. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem systemu płatności internetowych Przelewy24.
 3. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.

§4 - Wysyłka towaru

 1. Termin wysyłki przez Sprzedającego kupionego towaru wynosi maksymalnie 1 dzień roboczy liczone od: a. następnego dnia po dniu wysłania Klientowi, przez Sprzedającego, oświadczenia o przyjęciu Zamówienia do realizacji - w przypadku wyboru przez Klienta formy płatności „za pobraniem”; b. momentu wpłynięciu pełnej Ceny na konto Sprzedającego - w przypadku wyboru przez Klienta płatności „Przelewy24”.
 2. Czas dostawy towaru Klientowi przez Dostawcę wynosi: (i) Na terenie Polski: a. Firma kurierska UPS: ok. 2 - 3 dni robocze; b. Paczkomat: ok. 2 - 3 dni robocze (jeśli opcja paczkomatu jest dostępna)
 3. Koszty dostawy to: UPS - 15zł oraz Paczkomaty Inpost - 10zł.

§5 - Reklamacje

 1. Reklamację na towar niezgodny z umową można składać w ciągu 2 lat od momentu kiedy został on zakupiony.
 2. W przypadku niezgodności towaru z umową Klient powinien odesłać do Sklepu reklamowany towar wraz z opisem niezgodności.
 3. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni roboczych od momentu zwrotu towaru wraz z opisem niezgodności. W przypadku, gdy weryfikacja niezgodności wymaga zasięgnięcia opinii biegłego, bądź przedstawiciela producenta towaru, termin do ustosunkowania się Sklepu ulega przedłużeniu o czas uzyskania przez Sklep takiej opinii.
 4. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep.

§6 - Prawo odstąpienia od umowy

 1. W terminie 30 dni Klient ma prawo odstąpienia od umowy dostawy bez podania przyczyn.
 2. Prawo odstąpienia od umowy jest skuteczne, jeżeli Klient złoży Sklepowi, w terminie 30 dni od odbioru towaru stanowiącego objęcie rzeczy w posiadanie, pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia na adres sklepu przed jego upływem.
 3. Klient zwraca towar do Sklepu w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Towar ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Wszystkie bezpośrednie koszty przesyłki związane ze zwrotem towaru ponosi Klient.
 4. Sklep zwraca Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z zastrzeżeniem zawartym ust. 3 zd. 3), w terminie 14 dni od daty otrzymania zwrotu.
 5. Niezwłocznie po otrzymaniu towaru przez Sklep, badany jest stan przekazanego produktu. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 6. Sklep dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient. W przypadku transakcji przelewu bankowego, Klient powinien wskazać numer rachunku bankowego, na jaki ma zostać przelana zwracana kwota.
 7. W przypadku naruszenia przez Klienta warunków określonych w ust. 2, oświadczenie o odstąpieniu od umowy jest bezskuteczne, towar nie podlega zwrotowi, a Sklep nie zwraca Klientowi zapłaconej kwoty. W przypadku niezachowania przez klienta terminu określonego w ust. 3, Klient odpowiada za zwłokę w odesłaniu towaru.
 8. Wzór formularza odstąpienia od umowy stanowi załącznik do Regulaminu.

§7 - Ochrona prywatności

 1. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia.
 2. Klient ma prawo wglądu do swoich danych i ich korekty, a także do żądania ich usunięcia.

§8 - Własność intelektualna

Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

§9 - Wejście w życie i zmiany Regulaminu

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.
 2. Sklep zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej Sklepu. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia Zamówienia przez Klienta.

 

Do pobrania:

Wzór formularza odstąpienia od umowy